วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การถวายปฏิบัติบูชา(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายปฏิบัติบูชา
590703_05_ปกิณกะธรรมการถวายปฏิบัติบูชา.mp3