วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590704_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3