วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล
590703_13_ปกิณกะธรรมความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล.mp3