วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590703_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3