วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น
590703_10_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น.mp3