วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
590703_09_ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง.mp3