วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทางปฎิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทางปฎิบัติของสมณเพศ
590703_08_ปกิณกะธรรมทางปฎิบัติของสมณเพศ.mp3