วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง
590703_07_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง.mp3