วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590709_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3