วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590709_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3